Học bổng thạc sĩ đại học KDI, Hàn Quốc

HỌC BỔNG DU HỌC HÀN QUỐC

Bậc học: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Chính sách phát triển, Chính sách công

Điều kiện tham gia:

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về quốc doanh.

Được ủy nhiệm bởi Cơ quan đầu mối quốc gia kế hoạch Colombo.

Có bằng Cử nhân hoặc tương đương

Thông thạo tiếng Anh: TOEFL từ 570/ IELTS từ 6.0. Người có bằng ĐH đào tạo bằng tiếng Anh được miễn phần này.

Mô tả về học bổng:

Dựa trên kinh nghiệm về chính sách phát triển của KDI, chương trình học Thạc sĩ Chính sách phát triển (MDP) xem xét các vấn đề kinh tế – xã hội khác nhau theo cả phương diện lý thuyết và thực tiễn.

Chương trình giúp xây dựng năng lực cho các chuyên gia quốc tế, bao gồm các quan chức chính phủ, chuyên gia tư vấn và các chuyên gia địa phường muốn đóng góp vào việc hoạch định chính sách phát triển. Bên cạnh đó còn chú trọng bồi dưỡng các chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Thạc sĩ Chính sách công (MPP) là chương trình được thiết kế để cung cấp một viễn cảnh toàn cầu và đào tạo nghiệp vụ trong các ngành chính sách công. Chương trình này được đánh giá cao ở cả trong và ngoài Hàn Quốc, đặc biệt là giữa các quốc gia phát triển và quan chức chính phủ. Những giảng viên từng có thành tích nghiên cứu xuất sắc và giàu kinh nghiệm sẽ đưa ra một chương trình giảng dạy hàng đầu kết hợp lý thuyết và thực hành. Sinh viên có thể công bố chọn một đề tài nghiên cứu trong số 7 đề tài sau khi hoàn thành 39 tín chỉ theo yêu cầu.

Hạn nộp hồ sơ: nộp hồ sơ qua mạng trước ngày 2/10/2011

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.colombo-plan.org/events/documents/ltsp/2011/PN_MPP_October2011.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ