Đại học Châu Á Thái Bình Dương – Apu

Trường đại học Châu Á Thái Bình Dương Apu và sự kết tinh của nền giáo dục  Apu được đánh giá là trường đại học hiện đại nhất tại Nhật Bản . Thành công đó là nhờ hệ thống giáo dục mang tính chất cách mạng và sự đa dạng thành phần sinh viên và…

Liên hệ