Học viện tiếng Nhật Tsukuba smile (Nụ cười Nhật Bản)

Trường nhật ngữ Tsukuba Smile tọa lạc tại tỉnh Ibaraki

Trường Nhật ngữ Tsukuba Smile ở thành phố Toride, tỉnh Ibaraki của Nhật Bản, được chứng nhận bởi Qũy Tài Trợ Pháp Nhân Hiệp Hội Chấn Hưng Giáo Dục Nhật Bản. Đây là ngôi trường đào tạo Nhật ngữ, trường luôn giữ vai trò tiên phong trong giáo dục với phương pháp tiếp cận học…

Liên hệ